Boty

<<Zpět

Bonusy Bot jsou vypsány pouze na +9.

Kožené střevíce Lvl1 Obrana 1, Rychlost pohybu 15%


Bambusové boty Lvl9 Obrana 2, Rychlost pohybu 15%, Odolnost proti ohni 10%


Dřevěné boty Lvl17 Obrana 2, Rychlost pohybu 15%, Odolnost proti blesku 10%


Boty se zlatou ozdobou Lvl23 Obrana 3, Rychlost pohybu 15%, Šance na obranu sesílaných kouzel 10%


Kožené holínky Lvl29 Obrana 3, Rychlost pohybu 20%, Odolnost proti šípům 20%


Zlaté boty Lvl34 Obrana 4, Rychlost pohybu 20%, Max. vytrvalost +800


Bronzové boty Lvl39 Obrana 4, Rychlost pohybu 20%, Odolnost vůči jedu 10%


Nefritové boty Lvl43 Obrana 4, Rychlost pohybu 20%, 5% šance na BZK bonus.


Boty extáze Lvl47 Obrana 5, Rychlost pohybu 25%, Rychlost kouzla 10%


Střevíce Nimbus Lvl51 Obrana 5, Rychlost pohybu 25%, 10% šance vyhnout se šípům


Fénické boty Lvl55 Obrana 5, Rychlost pohybu 25%, Šance odvrátit tělesný útok 10%


Boty ohnivého ptáka Lvl59 Obrana 5, Rychlost pohybu 25%, Obrana+10


Boty krále plamenů Lvl61 Obrana 10, Rychlost pohybu 25%, Odolnost proti ohni 10%, Hodnota útoku +50


Špinavé holínky Lvl86 Obrana 10, Rychlost pohybu 25%, Silný proti příšerám 5%, Hodnota útoku +75


Boty obrů Lvl111 Obrana 15, Rychlost pohybu 27%, Odolnost proti magii 10%, Hodnota útoku +100


Neonové boty Lvl161 Obrana 20, Rychlost pohybu 30%, Silný proti příšerám 7%, Hodnota útoku +115


Boty krále Lvl211 Obrana 25, Rychlost pohybu 30%, Silný proti lidem +15%, 10% šance na pronikavý zásah


Boty stínů Lvl220 Obrana 10, Rychlost pohybu 25%, Silný proti lidem 12%, Odolnost proti poškození schopnosti 5%


Epické boty stínů Lvl200 Obrana 10, Rychlost pohybu 25%, odolnost proti magii 10%, Odolnost proti poškození schopnosti 10%


Boty draka smrti Lvl220 Obrana 10, Rychlost pohybu 25%, Silný proti příšerám +12%, Hodnota útoku +150


Epické boty draka smrti Lvl200 Obrana 10%, Rychlost pohybu 35%, Silný proti příšerám 25%, Hodnota útoku +340